;

Phần mềm

SHPOS

Chương trình sẽ giúp quản lý mọi công việc của nhà hàng, bắt đầ từ việc đặt món ăn của khách đến việc lập và in hoá đơn tính tiền. Phần mềm được thiết kế theo hướng mở cho phép bạn bổ sung, thay đổi các mục cho phù hợp với mô hình kinh doanh của bạn. Xem chi tiết

Phần mềm Zeus

Zeus là sản phẩm của công ty phần mềm SOBIPOS. Đây là công ty hàng đầu của HÀN QUỐC chuyên về chế tạo hệ thống POS ( Point of Sales ), viết phần mềm, tư vấn, lắp đặt, bảo trì cho hệ thống:... Xem chi tiết