;

Trang chủ >> Chi-tiet >> máy bán hàng tự động (AIVM)

Hình chưa tải lên được
Hình chưa tải lên được
    Hình chưa tải lên được
    Hình chưa tải lên được
    Hình chưa tải lên được

máy bán hàng tự động (AIVM)

máy bán hàng tự động (AIVM) giải pháp tối ưu cho bán lẻ

Giá: : Liên hệ

Thông số kỹ thuật

HW-3000

Liên hệ:(028) 3948 2553

HIT

Liên hệ:(028) 3948 2553

HIT PLUS

Liên hệ:(028) 3948 2553

KIOSK MÃ SP:K-220D

Liên hệ:(028) 3948 2553

K-220D_White_desk 1

Liên hệ:(028) 3948 2553

Máy bán hàng tự động AIVM1

Liên hệ:(028) 3948 2553