KIOSK (Mới)
  • K-215B
    KIOSK tích hợp thẻ tín dụng chức năng và thanh toán tiền mặt. Khi người tiêu dùng muốn thanh toán, bạn có thể thanh...
    Giá bán: 00 VNĐ
    Giá bán: 00 VNĐ