Phần cứng
Thiết bị POS Trang chủ » Phần cứng » Thiết bị POS
 • HW 9000
  Máy tính tiền thông mình HW 9000 sự lựa chọn hoàn hảo cho nhà hàng, Khách sạn, Cafe
  Giá bán: 00 VNĐ
  Giá bán: 00 VNĐ
 • HW 5000
  Máy tính tiền thông minh tất cả trong một HW-5000
  Giá bán: 00 VNĐ
  Giá bán: 00 VNĐ
 • HW 3000
  Máy tính tiền tất cả trong một HW-3000
  Giá bán: 00 VNĐ
  Giá bán: 00 VNĐ
 • MICUS7 PLUS
  Máy tính tiền cảm ứng tất cả trong một POS MICUS7 PLUS
  Giá bán: 00 VNĐ
  Giá bán: 00 VNĐ
 • MICUS20
  Máy tính tiền cảm ứng POS MICUS 20
  Giá bán: 00 VNĐ
  Giá bán: 00 VNĐ
 • MICUS20 DUAL
  Máy tính tiền cảm ứng 2 màn hình MICUS20 DUAL
  Giá bán: 00 VNĐ
  Giá bán: 00 VNĐ
 • NIZON
  Máy tính tiền cảm ứng tất cả trong một NIZON
  Giá bán: 00 VNĐ
  Giá bán: 00 VNĐ
 • MICUS30 PLUS
  Máy tính tiền cảm ứng tất cả trong một MICUS30 PLUS
  Giá bán: 00 VNĐ
  Giá bán: 00 VNĐ
 • MICUS37
  Máy tính tiền cảm ứng tất cả trong một MICUS37
  Giá bán: 00 VNĐ
  Giá bán: 00 VNĐ